Grønne certificeringer: Hvilke og hvordan kommunikerer du dem ud?

Del artiklen

Indlægget her er delt op i 2: 

 1. Hvilke grønne certificeringer findes der?
 2. Hvordan kommunikerer du certificeringen ud?

Lad os starte med at kigge på, hvilke certificeringer der findes. Naturligvis er alle ikke med her, men nogle af de gængse og vigtigste er. Inden vi fortsætter, lad os kigge på, hvad grønne certificeringer egentlig betyder grøn marketing verdenen.

Se den fulde serievideo med LETZ Sushi nu, hvor vi kigger på, hvordan de brugte certificering i deres kommunikation og bæredygtighedsarbejde. Se den fulde episode på grønmarketing.dk i kapitel 06

Hvad er grønne certifikater?

Overordnet findes der 3 forskellige typer certificeringer:

Førstepartscertificering som betyder, at den enkelte virksomhed eller organisation, der leverer et produkt eller en serviceydelser, garanterer, visse krav bliver opfyldt. Det betyder altså, man kontrollerer sig selv.

Andenpartscertificeringer, er en kontrol af virksomheden eller organisation. Det kan være, du foretager en kontrol af din leverandør, certificering af byggeri eller lignende.

Endelig er tredjepartscertificeringer når en uafhængig 3. part kontrollerer din virksomhed mod en given standard, og udsteder et certifikat, hvis standarden er overholdt. Det kan for eksempel være Fødevarestyrelsen som sørger for certificering af fødevarer.

Modsat første- og andenpartscertificeringer, er det altså en objektiv 3. part, typisk bestående af et ekspertråd, der har foretaget kontrollen. Noget som naturligvis øger troværdigheden mærkbart. Her er DGNB certificering værd at nævne, da den øger troværdigheden i forhold til din virksomhedsbyggeri. Det er en 360 grader certificering, som viser, at dit byggeri er bæredygtigt. 

En jungle af certificeringer findes. Derfor er det vigtigt, man vælger det rigtige. Ellers ryger troværdigheden. 

Vi anbefaler, at du går i gang med bæredygtig omstilling selv først, og dernæst dykker dybere ned ved at inkludere certificering. Derudover er det vigtigt at understrege, at 100% bæredygtighed ikke eksisterer endnu, selvom du må kalde dig selv for bæredygtig, hvis du opnår visse certificeringer.

troværdighed ved certificeringer
Anders Barsøe, tidligere Adm. Direktør hos LETZ Sushi, der kommenterer på certificering. Udpluk fra grøn marketing videoserie. Se den fulde episode på grønmarketing.dk under kap

Er certificering nødvendig?

Ja og nej.

Herunder kommer du til at læse meget mere om certificering generelt og dermed også vigtigheden. Omvendt vil vi gerne understrege, at det vigtigste salgsargument er, at uden certificering bliver du simpelthen ikke taget i betragtning i mange udbud. Derudover kommer der kun flere krav fra kunder og leverandører i fremtiden, hvorfor det er en god måde at fremtidssikre virksomheden.

Omvendt, hvis du er et lille startup, eller virksomhed som skal til at starte på bæredygtighed, er der måske nogle andre områder, hvor ressourcerne bedre kan bruges. Svaret afhænger med andre ord meget af din branche. Derudover hvis du husker på principperne fra green washing, skal det nok gå uden certificering.

Hvilke grønne certificeringer findes der? 

Vi kigger overordnet på følgende:

 • FSC Certificeringer 
 • Certificering af byggeri
 • Certificering af sociale- og miljømæssige forhold
 • Certificering af CO2 performance
 • Certification Ecocert 

Lad os gå i dybden med de forskellige certificeringer.

FSC Certificeringer 

Indenfor træ er der FSC certificeringen, som sikrer ansvarligt skovbrug igennem miljømæssig-, social- og økonomisk ansvarlighed.

Den miljømæssige ansvarlighed handler om at:

 • En FSC-mærket skov skal drives bæredygtigt. Der må ikke fældes mere træ end skoven kan nå at reproducere, samtidig med at sjældne planter, kilder og vandløb beskyttes for at opretholde biodiversiteten.
 • Træ er stadigvæk noget af det mest CO2-neutrale materiale vi har, det er derfor fornuftigt at anvende – det skal bare være med omtanke(dvs FSC-mærket)
 • En FSC-mærket skov beskytter også dyrene, især truede dyrearter, da de områder de lever i, bliver fredet.

Den sociale ansvarlighed handler om at:

 • Der bliver taget hånd om de mennesker, der lever i verdens skove. Certificering FSC beskytter indfødte og lokale, som fortsat skal kunne bruge skoven, til det de altid har gjort.
 • Derudover ansættes der lokale arbejdere, så de får sig en indtægt fra skoven og mulighed for at uddanne sig inden for bæredygtig skovdrift.
 • Sidst, men ikke mindst, går en procentdel af de samlede indtægter til at støtte lokalbefolkningen – det kan fx være skoler eller infrastruktur.

Den økonomiske ansvarlighed handler om at:

 • FSC-certificerede varer handles på normale markedsvilkår uden statstilskud eller lign. På den måde sikrer man at skovejere får en “ordentlig” pris for deres træ og ikke bare fælder eller brænder skoven af for en kortsigtet gevinst. Hele essensen i FSC, er at sørge for at skoven også kan generere indtjening i fremtiden.

Man kan sagtens have flere certificeringer – den ene udelukker ikke den anden. De fleste certificeringer komplementerer faktisk hinanden. Det ses eksempelvis ofte, at træ er FSC-mærket samtidig med, det er PEFC-mærket. Ligeledes er der plejeprodukter, der er Svanemærket og har den Blå Krans.

Certificering af byggeri 

DGNB er bæredygtig certificering af bygninger. Ordningen vægter miljø, økonomi og sociale forhold ligeværdigt.

DGNB måler blandt andet livscyklus af byggematerialer, transport, forbrug af energi og vand under og efter byggeriet, holdbarhed, tilgængelighed og indeklima.

Green Building Council Denmark (DK-GBC) står for DGNB-certificeringen i Danmark. Herunder kan du se inddelingen.

Miljø:

 • Livscyklingsvurdering af byggematerialer.
 • Materialernes påvirkning af nærmiljøet.
 • Energiforbrug i bygningen.
 • Vandforbrug.
 • Genanvendelse.

Økonomi:

 • Byggeomkostninger og drift.
 • Omkostninger til vedligehold.
 • Fleksibilitet for 3. parts brugere.
 • Bygningens værdi.

Sociale forhold:

 • Luftkvalitet.
 • Akustik.
 • Visuel komfort.
 • Brugerindflydelse.
 • Bygningsstruktur og udearealer.
 • Adgangsforhold.
 • Arkitektur og kunst.

Der gives point i hver kategori, og det er det samlede antal point, der afgør karakteren fra bronze til platin. Kolding Kommune er ved at være tæt på at bygge Marina Syd, som står til at få en gulv-vurdering, hvilket er i den absolutte topklasse.

Certificering af sociale- og miljømæssige forhold

Certificeringen B Corp er førende i den globale bevægelse for en inkluderende, retfærdig og regenerativ økonomi. Denne certificering har denne evne til at måle hele virksomhedens sociale og miljømæssige påvirkning.

B Corp certificering er en betegnelse for, at en virksomhed opfylder høje standarder for verificeret ydeevne, ansvarlighed og gennemsigtighed i forhold til faktorer fra personalegoder til grønne bidrag til forsyningskæden. For at opnå certificeringen skal en virksomhed:

 1. Demonstrere høj social og miljømæssig ydeevne ved at opnå en B Impact Assessment-score på 80 eller derover og bestå en risikogennemgang. Multinationale selskaber skal også opfylde standardkravene.
 1. Foretag en juridisk forpligtelse ved at ændre deres virksomhedsledelsesstruktur, så de er ansvarlige over for alle interessenter.
 1. Udvise gennemsigtighed ved at tillade, at oplysninger om deres præstationer målt i forhold til B Labs standarder er offentligt tilgængelige på deres B Corp-profil på B Labs hjemmeside.

Certificering af CO2 performance

Certificering af CO2 prestatieladder. Det lyder fancy, men i Holland har de gjort det mere enkelt. De har lavet CO2-præstationsstigen, som er et måleinstrumentet til at kortlægge og reducere CO2-aftryk i en organisation . Stigen består af fem trin: Jo højere du kommer op ad stigen, jo mere gør du for at reducere CO2.

 • De første tre trin fokuserer på CO2-udledning i egen organisation.
 • De to øverste trin er bredere:
  De fokuserer på samarbejder med leverandører, kunder og andre partnere. Det handler om at se på kæden som en helhed, som organisationen er et led i.

CO2-præstationstrappen hjælper organisationer med at få indsigt i deres CO2 aftryk, samt at reducere det. Det er Den Klimavenlige Fondbud og Entrepreneurship (SKAO, hollandsk organisation), der styrer CO2-præstationsstigen. 

Siden starten er stigen fortsat med at udvikle sig. Der er sket udvikling i forhold til den seneste indsigt i bæredygtighed, CO2-reduktion og energibesparelse, samt kravene og tjeklister.

SKAO fandt ud af, at Corona-krisen havde en vigtig effekt på CO2-fodaftrykket. Det var især hjemmearbejde og betydeligt færre forretningsrejser, der sikrede, at CO₂-udslippet midlertidigt faldt med ikke mindre end 51% i forhold til 2019. Formår din virksomhed derfor at benytte hjemmearbejde og digitale forretningsrejser, leder det altså til en markant CO2 reducering

Dermed er denne type certificering anderledes end så mange andre, da du egentlig skal gøre mindre for at få certificeringen.

Ecocert certification
Ecocert certificering er en certificering der består af et uafhængigt og upartisk certificeringsorgan, der vurderer, om et produkt, en tjeneste eller et system er i overensstemmelse med miljømæssige og sociale krav i en specificeret standard. Ved afslutningen af ​​certificeringsprocessen udsteder Ecocert en skriftlig forsikring kaldet et certifikat, samt retten til brug af visse mærker i kommunikationen fra din virksomhed. 

Der er et dokument, der viser alle de kriterier, der skal implementeres, samt kontrolprocedurerne for at opnå certificeringen og de tilhørende mærker. Alle standarder er udvalgt af Ecocert, og de fremmer en positiv indvirkning på miljøet og samfundet.

Ecocert i steps:

 1. Anmodning:  Ecocerts team rådgiver dig om de etiketter, der passer bedst til dine behov
 2. Kontrakt: En aftale indgås med Ecocert
 3. Tjek: Ecocerts revisorer aflægger et besøg i din virksomhed for at kontrollere, om dine systemer, din praksis og dine produkter er i overensstemmelse med de tilsvarende standarder og aftaler I har indgået.
 4. Mærker tilkendes: Ecocerts certificeringsmedarbejdere gennemgår konklusionerne af revisionsrapporten, for at beslutte, om mærkerne kan gives. 
 5. Brug af mærker: Ecocerts team udsteder dit certifikat. Nu kan du vise det logo, der er knyttet til standarden, på dine etiketter med en gennemsigtig kommunikation.

Kommunikation af grønne certificeringer

Vores klare anbefaling er sådan set meget simpel: 

Undgå at overkommunikere, men vær meget strategisk i din brug af labels. Et rigtig godt eksempel kunne være, hvis man får en vegansk certificering. I stedet for at klistre hele produktet ind, så vælg en strategisk placering på både for- og bagsiden, således at ikke-veganere undgås at blive skræmt væk. Plantevækst er rigtig dygtige til at informere og rådgive om veganske produkter til virksomheder, således de får solgt mest muligt af veganske produkter, og laver mad som smager godt.

På hjemmesider ser vi ofte, at man vælger at dedikere en hel side i hovedmenuen til alle de certificeringer, man har. Et forståeligt valg, især hvis det er nødvendige mærker for branchen. Hvis man vil beholde siden med alle mærkerne, kan man tilføje lidt tekst til hvert mærke. Her kan man forklare vigtigheden af dem, samt gå i dybden med, hvorfor man har valgt dem. 

Yderligere vil vi dog anbefale, at man bruger mærkerne separat og lægger dem ind på sider, hvor det kan understøtte ens services. Derudover husker på principperne fra green fatique således du undgår grøn udmattelse hos dig selv, dine ansatte og kunder.

Lær endnu mere om, hvordan du kommunikerer dine certifikater med LETZ Sushi

På vores Grøn Marketing online videokursusplatform finder du endnu mere viden og ikke mindst eksempler på cases. Især kapitel 6 og 7 er relevante, hvad angår certificering. 

Tilmeld dig nu på grønmarketing.dk, hvor de første 200 gratis kan tilmelde sig (værdi 9.500).

Du vil måske også kunne lide

Green buzzwords and SEO

What are the most important things to remember when using green keywords? First of all,…

grønne buzzwords

Grønne buzzwords og SEO

Hvad er det vigtigste, du skal huske, når du bruger grønne søgeord? Først og fremmest…

Green ambassadors: best practice

If you can make vegan living cool, you’ve really done something right. This is exactly…

Skal vi arbejde sammen?

Udfyld formularen, så kontakter vi jer hurtigst muligt eller ring på 7071 1200 

Glædelig jul og tak for et godt samarbejde

Uanset hvor meget eller lidt vi har talt sammen dette år, betyder vores samarbejde stadig meget for os hos stammen.

Derfor vil vi gerne give en eller anden speciel julegave, som måske kan hjælpe dig i 2022. 

40% rabat på en video eller foto til hjemmesiden eller sociale medier.

Gaven kan afhentes på vores kontor dalbygade 40U 1. sal eller du kan booke en online samtale i min, Benjamin, kalender.

Glæder mig til, vi tales ved. God jul!